Győri Városi kispályás labdarúgó bajnokság II és III. osztály versenykiírása 2024-2025

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 

Magyar Labdarúgó Szövetség

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Kispályás Labdarúgó Bizottság

MLSZ

MLSZ

Versenykiírás

Győri Városi kispályás labdarúgó bajnokság

II és III. osztály

2024 – 2025.


Tartalom

1.  A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve ...................... 2

2.   A bajnokság célja......................................................................................................... 2

3     A bajnokság nevezési és részvételi feltételei.................................................................. 2

4.   A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők............................................... 3

5.   A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma...................................................... 3

6.   A bajnokság rendszere................................................................................................. 4

7.   A bajnokság időrendje.................................................................................................. 4

8.   Átigazolási időszakok.................................................................................................... 4

9.   A bajnokság helyezéseinek eldöntése............................................................................. 4

10.A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén.............................................. 5

11.A bajnokság díjazása..................................................................................................... 5

12.A bajnokság költségei.................................................................................................... 5

13.Játékjogosultság........................................................................................................... 5

14. A labdarúgók felszerelése............................................................................................ 6

15. Stadion, pálya lebonyolítási rend................................................................................... 6

16. Egyéb rendelkezések................................................................................................... 8

17. Záró rendelkezések.................................................................................................... 9

 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve
 
 1. A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetség írja ki.
 2. A szervezésével és működtetésével az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Kispályás Versenybizottságát bízza meg.
 3. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Kispályás Versenybizottságának elnökét és tagjait az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Elnöksége nevezi ki.
 4. A 2024-2025. évi Győr Városi II és III. osztályú amatőr rendszerű, férfi felnőtt kispályás labdarúgó bajnokság.
 5. A 2024-2025. évi Győr Városi II és III. osztályának hivatalos neve: Győri Városi II. osztályú Kispályás Bajnokság, illetve Győri Városi III. osztályú Kispályás Bajnokság (továbbiakban: bajnokság).
 
 1. A bajnokság célja
 
 1. A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása.
 2. A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása.
 3. A bajnokságban elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása.
 4. A bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felsőbb osztályokban szereplő csapatok felé áramlásának elősegítése.
 5. A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése.
 6. A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.
A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
 1. A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 25.000 Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetség  irodájában ( Barátságpark ) fizet meg. A játévezetői díj II.osztály 4.000 Ft/ hazai mérkőzés, III.osztály 3.000 Ft/ hazai mérkőzés.  A bajnokságban induló csapatok (bármilyen formában is működnek) tagdíj fizetésre nem kötelezettek.
 2. A nevezési díj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési dokumentációhoz.
Amennyiben a sportszervezet a nevezési díjakat határidőre nem fizeti be, a bajnokságból kizárásra kerül!
 
 1. A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetség felé benyújt.
 2. A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal.
 3. Bajnokságba csak az a csapat, sportszervezet, sportvállalkozás vagy civil társaság nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ és MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága felé.
 4. Kötelező mellékletek (kivétel azon csapatok, akik nem sportegyesület, sportvállalkozás vagy civil társaság formájában működnek és neveznek):
 • Sportegyesület esetén: Bírósági kivonat: a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának eredeti példánya (2015. június 1. utáni keltezésű)
 • Vállalkozás esetén: Tárolt cégkivonat
 • Civil Társaság esetén: Civil Társaságot létesítő társasági szerződés.
A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság felé benyújt.
További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j) és (2) bekezdés i) pontjaiban foglaltak szerint jár el.
 1. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
 
 1. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint a kötelező mellékleteket, a nevezési díj befizetésének igazolását, 2024. július 15 - augusztus 05. (hétfő) 18:00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetséghez a győri Barátságparkba (A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetséghez!).
 2. További határidők:
Kispályás Versenybizottság I. fokú határozat 2024. augusztus 12. (hétfő) 18:00
Fellebbezési határidő 
  2024. augusztus 19. (hétfő) 18:00
Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat   2024. augusztus 26. (hétfő) 18:00
 1. Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a szükséges mellékletekkel és a nevezési díj és a befizetésének igazolásával fogadható el.
 2. Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján gyorsított versenyügyi eljárás keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott meg.
 3. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma a II. osztályban
A 2023-2024. évi bajnokságban elért eredmények alapján:

2024-2025. évi II. o. bajnokságok 2–13. helyezettjei 24 csapat
2024-2025. évi III. o. bajnokságok 1. helyezettjei, illetve a legjobb II. helyezett 4 csapat
Összesen 28 csapat
A csapatok 2 osztályba kerülnek besorolásra a Versenybizottság döntése alapján
A 2023-2024. évi bajnokságban elért eredmények alapján:
 

2024-2025. évi III. o. bajnokságok 5. pontban fel nem sorolt csapatai.

Az újonnan alakult illetve bajnoki évet kihagyó újból induló csapatok
Összesen várhatóan
48 csapat

A csapatok várhatóan (létszámtól függően) 2 osztályba kerülnek besorolásra a Versenybizottság döntése alapján.
Amennyiben a nevezési jogot szerzett csapat(ok) nem neveznek a 2024-2025. évi bajnokságra, akkor az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága dönt a „feltöltés” lehetőségéről az érvényben lévő MLSZ Szabályzatok alapján.
 
 1. A bajnokság rendszere
 2. A bajnoki év 2024. július 1-én kezdődik és 2025. június 30-án ér véget.
 3. A bajnokság körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.
 4. A bajnokság időrendje
 5. A bajnokság őszi időtartama: 2024. augusztus 28. – december 4.
 6. A bajnokság tavaszi időtartama: 2025. február 26. – június 3.
Átigazolási időszakok:
A bajnokság teljes ideje alatt a játékosok szabadon átigazolhatók, kivéve:
 
2025. május 13-tól 2025. június 3-ig! Az átigazoláshoz szükséges a nevezett labdarúgó írásos nyilatkozata (eredetiben papír alapon, vagy scannelve e-mailben), miszerint előző csapatából egy másik csapathoz (megnevezve) kíván igazolni.
 
 1. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
 2. A bajnokság végső sorrendjét (helyezés) a bajnoki fordulók mérkőzéseinek eredményei döntik el.
 3. A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek meghatározásra.
 4. A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
 5. A bajnokság első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet.
 6. Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
2.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;Abban az esetben,ha azonos pontszámot elért két csapat bármely szezonbeli mérkőzése az egyik csapat ki nem állása miatt marad el,akkor automatikusan - az előző szabályoktól függetlenül - a másik (nem vétkes) csapat végez előbbre.
3.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
4.    a bajnokságban elért több győzelem;
5.    a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
6.    a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
7.    sorsolás.
 
A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén
 

A kiesés, feljutás a nevezett csapatok számától függően változhat.

A 2024-2025. évi II. osztályok 13-14. vagy utolsó 2 helyezett csapatai kiesnek a 2025-2026. évi III. osztályú bajnokságba - 4 csapat
A 2024-2025. évi II. osztályok 1. helyezett csapatai feljutnak a 2025-2026. évi I. osztályú bajnokságba - 2 csapat

A 2024-2025. évi III. osztályok 1. helyezett csapatai és a legjobb második helyezett (százalékosan kiszámítva) csapat feljutnak a 2025-2026. évi II. osztályú bajnokságba

2024-2025. évi II. osztályú férfi felnőtt bajnokság létszáma egységesen

 

+ 4 csapat

 

28 csapat

A bajnokság díjazása

A helyezést elérő sportszervezetek díjazása:

 

 1. Az első, második és harmadik helyezettekosztályonként és csoportonként serleget és oklevelet kapnak, továbbá érmeket az alábbiak szerint:
1. helyezett 12 db aranyozott érem
2. helyezett 12 db ezüstözött érem
3. helyezett 12 db bronzérem
 
A bajnokság költségei
 
 1. A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 25.000 Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Győri Városi Kispályás Szövetség irodájába ( Barátságpark ) fizet meg.
 2. Az egyes mérkőzések rendezési költségeit (pályabérlet) a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük költségei terhelik.
 3. A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit (játékvezetői díj II.osztály 4.000 Ft/ hazai mérkőzés, III.osztály 3.000 Ft/ hazai mérkőzés) a jelen versenykiírásban foglaltak szerint a sportszervezetek fizetik meg.
 4. Játékjogosultság

A bajnokságban bárki jogosult szerepelni az alábbi korlátozással, aki az adott mérkőzés napján betöltötte a 16. életévét.

 

a)         Nincs játékjogosultságuk:

 

-          akik 60 napon belül szerepeltek az NB-I, NB-II, NB-III, Megyei I. osztály felnőtt csapatában (nagypályás labdarúgás) vagy az NB-I-es futsal bajnokságban az MLSZ hivatalos jegyzőkönyve szerint.

-          akik 60 napon belül szerepeltek az NB-I, NB-II, NB-III utánpótlás mérkőzésen (nagypályás labdarúgás) az MLSZ hivatalos jegyzőkönyve szerint.

-          a külföldi állampolgárok nem szerepelhetnek a Bajnokságban, és akik magyar állampolgárok és nem töltötték be a 35. életévüket.

 

b)        A fentiek alól kivételt jelentenek azok a labdarúgók:

 

-          akik magyar állampolgárok és betöltötték a 35. életévüket

-          akik külföldön játszanak és az a) pont alapján nem áll fenn velük szemben kizáró ok.

-          akik kettős igazolással rendelkeznek, és az a) pont alapján nem áll fenn velük szemben kizáró ok.

 1. A labdarúgók felszerelése
 2. A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
 3. A hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata NEM KÖTELEZŐ, de AJÁNLOTT.
 4. Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
 5. Pálya és lebonyolítási rend

Általános előírások:

 • A csapatok az előre elkészített sorsolás alapján játsszák le mérkőzéseiket.

 • Mérkőzés ideje: 55 perc

 • A pályaválasztó csapat által biztosított hivatalos versenyjegyzőkönyvben kell rögzíteni a mérkőzéssel kapcsolatos információkat. A csapatok csak a Kispályás Bizottság által alkalmazott, eredeti példányú versenyjegyzőkönyvet használhatják. Egyéb jegyzőkönyvek (pl. fénymásolt példányok) használata nem megengedett. Csak hiteles jegyzőkönyvet fogadhat el a játékvezető, ha ez nincs, nem vezetheti le a mérkőzést! A jegyzőkönyvet – kitöltve – a mérkőzés kezdési időpontja előtt 10 perccel át kell adni a játékvezetőnek.

 • A csapatok egy mérkőzésre 12 játékost jelölhetnek, akik közül a pályán egyszerre 6 fő szerepelhet. (1 kapus + 5 mezőnyjátékos)

 • A csapatnak egységes, lehetőség szerint számozott felsőrészt kell viselnie a mérkőzésen.

 • Stoplis (gumis, éles) cipő használata nem megengedett. (Műfüves-, salak- teremcipő használható)

 • A mérkőzésen mindkét csapatnak rendelkeznie kell játékra alkalmas labdával és a játék folyamatossága érdekében a mérkőzés lebonyolításához mindkét labdát használni kell!

 • Becsúszó szerelés nem megengedett.

 • A mérkőzések lekötésének helye a Kispályás Bizottság hivatalos helyisége (Barátságparki iroda).

 • Időpontja: hétfői napokon 16.00-18.00 óra.

 • Ha hétfő munkaszüneti nap, akkor az utána következő munkanap.

 • A Kispályás Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy II és III. osztályokban szigoríthatja a mérkőzések lejátszásának időpontját. (A korábbi gyakorlat alapján a kizárt időpont a csütörtöki játéknap vagy annak meghatározott időszaka lehet.)

 • Az időpont egyeztetést mindkét csapat megbízottja aláírásával igazolja.

 • Telefonon történő megegyezés esetén is el kell juttatni a játékvezető-kérő lapot a szövetséghez vagy személyesen,vagy e-mail küldésével. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 • Ha a csapatvezető valamilyen ok miatt nem tudja képviselni a mérkőzéskötés napján a csapatát, úgy köteles maga helyett más képviselőt megbízni a mérkőzésidőpont lekötésével.

 • Amennyiben az egyik csapat megbízottja nem jelenik meg a mérkőzés lekötési időpontjában, vagy arról előzetesen nem egyeztet, úgy a bajnoki pontok a megjelent csapat javára írandók 3:0 gólkülönbséggel.

 • A pályaválasztó csapatnak két különböző napot kell megjelölnie (szombat és vasárnap kivételével, ha az nem munkanap).Ez alól kivétel, ha a pályaválasztó csapat bérlettel (előre meghatározott, állandó időpontokra lefoglalt pályával) rendelkezik, amely bérlet pontos helye és időpontja a Barátságpark honlapján megtalálható". Ha a bérlettel rendelkező csapat az őszi idényben csupán egy időpontot jelöl meg, abban az esetben a bérlettel nem rendelkező csapat sem köteles a tavaszi idény során egynél több időpontot megjelölni a mérkőzés lejátszására. Amennyiben az őszi idényben nem pályaválasztóként pályára lépő bérletes csapat legkésőbb az őszi időpont-egyeztetésig kinyilvánítja, hogy a tavaszi mérkőzésen kizárólag a bérlettel lefoglalt időpontot fogja felajánlani, abban az esetben az őszi idényben a bérlettel nem rendelkező pályaválasztó csapat nem köteles egynél több időpontot ajánlani a mérkőzés lejátszására. .

 • Amennyiben két időpont kerül megjelölésre, akkor ezek közül az egyiket a vendégcsapatnak el kell fogadnia.Ha a két csapatvezető nem tud megegyezni pályafoglalásban akkor a Kispályás Szövetség írja ki az ídőpontot a mérkőzésre.Ebben az esetben kötelezően meg kell jelenni a mérkőzésen.Amelyik csapat nem jelenik meg az ellenfélé a 3 pont.

 

A mérkőzések lebonyolítási rendje

 
 

A pályaválasztó csapat köteles megfelelő pályát, kapuhálót, labdát, hivatalos, eredeti versenyjegyzőkönyvet (nem fénymásolat) biztosítani a mérkőzés lebonyolításához.

 

A mérkőzések legkorábbi kezdési időpontja 16:30 óra lehet. A legkésőbbi kezdés villanyfényes pályán 21:00 óra; nem világított pályán olyan időpont, hogy a mérkőzés sötétedésig befejeződjön. Ha a játékvezető a mérkőzést sötétedés miatt lefújja, a felelősség a pályaválasztó csapatot terheli. A pályák állapotáért (pl.: vonalak jól látható felfestése, kapuk rögzítése, hálók állapota) a pályaválasztó csapat felel. A pálya játékra alkalmasságáról a játékvezető dönt. Amennyiben a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a pálya játékra alkalmatlan, úgy a mérkőzést nem lehet megtartani. Pálya játékra alkalmatlanságának esetei különösen:

 

 1. nem jól láthatóak a területeket határoló vonalak

 2. a kapu nincs rögzítve

 3. a kapu nem megfelelő (méret, háló hiánya stb.)

 4. a háló nem megfelelő állapotú

 5. balesetveszélyes körülmények, stb.

 • A pályaválasztói jog közös megegyezéssel felcserélhető.

 • A mérkőzéseket lehetőleg  két héttel előre le kell kötni.

 • A mérkőzéseket a sorsolás szerinti héten le kell játszani.
 • Mérkőzést halasztani kizárólag az érintett két csapat vezetőjének együttes kérelmére,előzetesen, azaz a már lekötött mérkőzés időpont előtt, vagy a sorsolás szerinti játékhetet megelőző héten lehet. A közös kérelemben egyidejűleg meg kell jelölni a mérkőzésnek a két csapatvezető által megegyezett, új időpontját azzal a kikötéssel,hogy az új mérkőzést a sorsolás szerinti héthez képest két héten belül le kell játszani.Ettől eltérni csak indokolt esetben, a Kispályás Bizottság külön engedélyével lehet.
 • Az őszi fordulók mérkőzéseit az utolsó őszi forduló utolsó időpontjáig kell lejátszani.

 • A tavaszi fordulók  utolsó 3 fordulóját nem lehet elhalasztani, le kell játszani.

 • A mérkőzés lejátszására kiírt időpontot be kell tartani. Várakozási idő nincs.     

 • Amennyiben valamelyik csapat a mérkőzés időpontjában a minimális létszámmal (4 fő) jelen van, köteles a mérkőzést megkezdeni.

 • Ha a kiírt időpontban a mérkőzés nem kezdhető el (pl. a pálya foglaltsága miatt), de későbbi kezdéssel a mérkőzés lejátszható, vagy lejátszhatónak látszik, a csapatok kötelesek a mérkőzésre kiállni.

 • Egyes pályák esetében megkötött időszakra foglalhatnak pályát a csapatok. Az esetleges késedelmes kezdést és a holt játékidőt a játékvezető nem veszi figyelembe, így a mérkőzések ideje rövidebb lehet.

 • Amennyiben a csapatok ettől függetlenül a mérkőzést késve kezdik, egyúttal azt is tudomásul veszik, hogy a 55 perc lejátszására esetleg nem lesz lehetőség. Erre való hivatkozással óvás nem nyújtható be.

 • A mérkőzés egyéb okok miatt (pl. pálya használhatatlanság, vihar, vis major esemény stb.) elhalasztására vonatkozó helyszíni döntést kizárólag a játékvezető jogosult hozni, melynek okát a jegyzőkönyvben köteles részletesen rögzíteni.

 • Ha a bajnoki mérkőzést a kisorsolt időben nem játsszák le, és halasztással kapcsolatos dokumentumot (kérelmet) sem nyújtanak be az érintett csapatok, úgy az ok kivizsgálása után a Kispályás Bizottság dönt az elmaradt mérkőzés további sorsáról.

 • A mérkőzést a játékvezető a játékidő lejárta előtt beszüntetheti, amennyiben a személyével szemben bármely csapat játékosa(i), néző(k) fenyegetően vagy erőszakosan lépnek fel, és úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható. Ugyanígy járhat el, ha valamely csapat tagjai, néző(k) az ellenfél csapattagjaival szemben lépnek fel erőszakosan vagy fenyegetően, és úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható. A játékvezetőnek ebben az esetben az eset körülményeiről részletes jelentést kell írnia. Beszüntetés esetén a mérkőzés végeredménye a vétkes csapat terhére 0-3, kivéve, ha a beszüntetés időpontjában a vétkes csapat ellenfele ennél nagyobb gólkülönbséggel vezet, mert ilyenkor a mérkőzés állása lesz a végeredmény. Ha a beszüntetésben mindkét csapat vétkes volt, a mérkőzés végeredménye 0-0, és mindkét csapat 0 pontot kap. A Kispályás Bizottság a mérkőzés beszüntetése esetén a vétkes csapatot - a vétkesség súlyának, az erőszakosan fellépők számának, az erőszak mértékének, a következményeknek, a csapat visszaeső voltának mérlegelésével - meghatározott számú mérkőzésről eltilthatja, vagy kizárhatja a bajnokságból. Eltiltás esetén az eltiltással érintett mérkőzéseket az eltiltott csapat ellenfele nyeri 3-0 gólkülönbséggel. Kizárás esetén a vétkes csapatnak az adott mérkőzés jegyzőkönyvében szerepeltetett tagjai a fegyelmi büntetés mértékétől függetlenül nem léphetnek pályára más csapatban sem az adott bajnokságban.

Játékvezetés

 

 • A mérkőzésre a versenybizottság a leadott „Játékvezető-kérés” lapok alapján, vagy e-mail (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küld játékvezetőt a mérkőzés levezetésére.
 • A játékvezető a mérkőzést előírt felszerelésben vezetheti (emblémával ellátott mez, rövidnadrág, sportszár). Szabadtéri mérkőzéseken az időjárástól függően megengedett a szabadidő alsó használata.
 • A játékvezetői díjat a pályaválasztó (hazai) csapat köteles kifizetni a mérkőzés kezdete előtt és erről a játékvezető köteles versenybírói költség-elszámolási bizonylatot adni.
 • A játékvezető Győr városában helyi közlekedési költséget nem számolhat el.
 • Győr vonzáskörzetében (pl. Győrszentiván, Ménfőcsanak, Győrújbarát) az NAV utazási költség elszámolási normái szerint lehetséges költségelszámolás.
 • Erre vonatkozó információ a Kispályás Bizottság hivatalos helyiségében kérhető.
 • Játékvezetői díjak:
Nettó összeg  
II. osztály 4.000,- Ft
III. osztály 3.000,- Ft

Egyéb rendelkezések
 
 1. A játékszabályok területén a kiadott „Kispályás Labdarúgás játékszabályai” az érvényes.
 2. A versenyjegyzőkönyvbe beírt mind a 12 fő játékos pályára léphet korlátlan cserével.
 3. A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
 4. Fegyelmi vétségek esetében az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága jár el az MLSZ hatályos Fegyelmi Szabályzata alapján.
 5. Versenyügyi kérdésekben (pl. óvás) az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság Kispályás Bizottsága jár el az MLSZ hatályos Versenyszabályzata alapján.
 6. A csapatvezetők részére az értesítések, sorsolások, táblázatok stb. a továbbiakban is kizárólag elektronikus úton a csapatok által megadott e-mail címekre kerülnek megküldésre, vagy megtekinthető a honlapon.
 
Záró rendelkezések
 1.  Jóváhagyta: Kispályás Versenybizottság.
 2. A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.