Győri Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2024-2025


A győri kispályás foci bajnokság páratlanul lenyűgöző és élettel teli eseménysorozat, melyben több mint 3500 elkötelezett játékos méri össze tudását hétről hétre. A két szezonon átívelő versenynek köszönhetően minden héten izgalmas fordulókat élhetünk át, ahol összesen 64 lelkes csapat méri össze tudását.

 

III. Osztály - B csoport

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 AQSR Smart Home FC 0 0 0 0 0 0 -
2 Adria Gelato 0 0 0 0 0 0 -
3 Austrotherm 0 0 0 0 0 0 -
4 B 73 0 0 0 0 0 0 -
5 Csak Legyünk Meg 0 0 0 0 0 0 -
6 Danger 0 0 0 0 0 0 -
7 Dream Team '98 FC 0 0 0 0 0 0 -
8 Kétballábasok 0 0 0 0 0 0 -
9 Mayer München 0 0 0 0 0 0 -
10 NO-PASS 0 0 0 0 0 0 -
11 P&B Sound 0 0 0 0 0 0 -
12 Plastic Blau FC 0 0 0 0 0 0 -

Magyar Labdarúgó Szövetség

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság


MLSZ

MLSZ


Versenykiírás

Győri Városi kispályás labdarúgó bajnokság

I. osztály

2023 – 2024.


Jóváhagyás:         2015.12.08.

Utolsó módosítás:  2022.06.06.

Hatálybalépés:      2022.06.06.

Érvényesség:        2023.06.30.

Verziószám:          1/2016

Határozatszám:     ELN-196/6/VIII/2015

 

Tartalom

 1.    A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve........................2
 2.    A bajnokság célja....................................................................................................... 2
 3.    A bajnokság nevezési és részvételi feltételei................................................................  2
 4.    A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők.............................................  3
 5.    A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma..................................................... 3
 6.    A bajnokság rendszere..............................................................................................  4
 7.    A bajnokság időrendje............................................................................................... 4
 8.    Átigazolási időszakok................................................................................................. 4
 9.    A bajnokság helyezéseinek eldöntése..........................................................................  4
 10.    A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén............................................... 5
 11.    A bajnokság díjazása...................................................................................................... 5
 12.    A bajnokság költségei..................................................................................................... 5
 13.    Játékjogosultság............................................................................................................. 5
 14.    A labdarúgók felszerelése............................................................................................... 6
 15.    Pálya lebonyolítási rend..................................................................................... 6
 16.    Egyéb rendelkezések...................................................................................................... 8
 17.    Záró rendelkezések........................................................................................................ 9

1.    A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve
 
a)  A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.
b)  A szervezésével és működtetésével az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságát bízza meg.
c)  Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Kispályás Versenybizottságának elnökét és tagjait az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Elnöksége nevezi ki.
d)  A 2023-2024. évi Győr Városi I. osztályú amatőr rendszerű, férfi felnőtt kispályás labdarúgó bajnokság.
e)  A 2023-2024. évi Győr Városi I. osztályának hivatalos neve: Győri Városi I. osztályú Kispályás Bajnokság (továbbiakban: bajnokság).
2.    A bajnokság célja
 
a)  A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása.
b)  A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása.
c)  A bajnokságban elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása.
d)  A bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felsőbb osztályokban szereplő csapatok felé áramlásának elősegítése.
e)  A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése.
f)   A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.
3.    A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
 
a)  A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 25.000 Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Városi Kispályás Szövetség irodájában ( Barátságpark ) fizet meg. A játékvezetői díj 5.000 Ft/ hazai mérkőzés. A bajnokságban induló csapatok (bármilyen formában is működnek) tagdíj fizetésre nem kötelezettek.
b)  A nevezési díj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési dokumentációhoz.

Amennyiben a sportszervezet a nevezési  díjakat határidőre nem fizeti be, a bajnokságból kizárásra kerül!

c)    A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság felé benyújt.
d)    A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal.
e)     Bajnokságba csak az a sportszervezet, sportvállalkozás vagy civil társaság nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ és MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága felé.

-       Sportegyesület esetén: Bírósági kivonat: a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának eredeti példánya (2015. június 1. utáni keltezésű)

-       Vállalkozás esetén: Tárolt cégkivonat

-       Civil Társaság esetén: Civil Társaságot létesítő társasági szerződés

f)  Csatolja a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának eredeti példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi.
g)  A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság felé benyújt.
h)  További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j) és (2) bekezdés i) pontjaiban foglaltak szerint jár el.
4.    A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
 
a)  Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Városi Kispályás Szövetség által kiadott nevezési lapot, valamint a kötelező mellékleteket, a nevezési díj befizetésének igazolását 2023. július 31. (hétfő) 18:00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Városi Kispályás Szövetség a győri Barátságparkba (hétfőnként 16:00 - 18:00) (A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Városi Kispályás Szövetségbe!).
b)  További határidők:
 

Kispályás Versenybizottság I. fokú határozat

2023. augusztus 07. (hétfő) 18:00

Fellebbezési határidő

2023. augusztus 14. (hétfő) 18:00

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat

2023. augusztus 21. (hétfő) 18:00

c)  Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a szükséges mellékletekkel és a nevezési díj és a befizetésének igazolásával fogadható el.
d)  Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján gyorsított versenyügyi eljárás keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott meg.
5.    A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma
 
a)  A 2022-2023. évi bajnokságban elért eredmények alapján:

2022-2023. évi I. o. bajnokság 1–12. helyezettjei

12 csapat

2022-2023. évi II. o. bajnokságok 1. helyezettjei

2 csapat

Összesen

14 csapat

b)  Amennyiben a nevezési jogot szerzett csapat(ok) nem neveznek a 2022-2023.
évi bajnokságra, akkor az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága dönt a „feltöltés” lehetőségéről az érvényben lévő MLSZ Szabályzatok alapján.
6.    A bajnokság rendszere
 
a)  A bajnoki év 2023. július 1-én kezdődik és 2024. június 30-án ér véget.
b)  A bajnokság körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.
7.    A bajnokság időrendje
 
a)  A bajnokság őszi időtartama:           2023. augusztus 28. – december 4.
b)  A bajnokság tavaszi időtartama:      2024. február 26. – június 3.
 
8. Átigazolási időszakok:

A bajnokság teljes ideje alatt a játékosok szabadon átigazolhatók, kivéve:

-       2024. május 13-től 2024. június 5-ig! Az átigazoláshoz szükséges a nevezett labdarúgó írásos nyilatkozata (eredetiben papír alapon, vagy scannelve e-mailben), miszerint előző csapatából egy másik csapathoz (megnevezve) kíván igazolni ez ídőben nem igazolhat.

9.    A bajnokság helyezéseinek eldöntése
 
a)  A bajnokság végső sorrendjét (helyezés) a bajnoki fordulók mérkőzéseinek eredményei döntik el.
b)  A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek meghatározásra.
c)  A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
d)  A bajnokság első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet.
e)  Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
2.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;Abban az esetben,ha azonos pontszámot elért két csapat bármely szezonbeli mérkőzése az egyik csapat ki nem állása miatt marad el, akkor automatikusan-az előző szabályoktól függetlenül - a másik (nem vétkes ) csapat végez előbbre.
3.    az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
4.    a bajnokságban elért több győzelem;
5.    a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
6.    a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
7.    sorsolás.

10.  A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

A kiesés, feljutás a nevezett csapatok számától függően változhat.

A 2023-2024. évi I. osztály 13-14. helyezett csapata kiesik a 2024-2025. évi II. osztályú bajnokságba

- 2 csapat

A 2023-2024. évi II. osztályok 1. helyezett csapatai feljutnak a 2024-2025. évi I. osztályú bajnokságba

+ 2 csapat

2023-2024. évi I. osztályú férfi felnőtt bajnokság létszáma egységesen

14 csapat

11.    A bajnokság díjazása
 
A helyezést elérő sportszervezetek díjazása:
 
Az első, második és harmadik helyezettekosztályonként és csoportonként serleget és oklevelet kapnak, továbbá érmeket az alábbiak szerint:

1. helyezett

12 db aranyozott érem

2. helyezett

12 db ezüstözött érem

3. helyezett

12 db bronzérem

12.    A bajnokság költségei
a)  A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 25.000 Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Városi Kispályás Szövetség irodájában ( Barátságpark ) fizet meg.
b)  Az egyes mérkőzések rendezési költségeit (pályabérlet) a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük költségei terhelik.
c)  A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit (játékvezetői díj) a versenykiírás 3. pont c) bekezdésében foglaltak szerint a sportszervezetek fizetnek meg. A játékvezetői díj 5.000 Ft/ hazai mérkőzés.
13.    Játékjogosultság

A bajnokságban bárki jogosult szerepelni az alábbi korlátozással, aki az adott mérkőzés napján betöltötte a 16. életévét.:

a)        Nincs játékjogosultságuk:

-          akik 60 napon belül szerepeltek az NB-I, NB-II, NB-III, Megyei I. osztály felnőtt csapatában (nagypályás labdarúgás) vagy az NB-I-es futsal bajnokságban az MLSZ hivatalos jegyzőkönyve szerint.

-          akik 60 napon belül szerepeltek az NB-I, NB-II, NB-III utánpótlás mérkőzésen (nagypályás labdarúgás) az MLSZ hivatalos jegyzőkönyve szerint.

-          a külföldi állampolgárok, és akik nem töltötték be a 35. életévüket.

b)  A fentiek alól kivételt jelentenek azok a labdarúgók

-          akik betöltötték a 35. életévüket

-          akik külföldön játszanak és az a) pont alapján nem áll fenn velük szemben kizáró ok.

-          akik kettős igazolással rendelkeznek, és az a) pont alapján nem áll fenn velük szemben kizáró ok.

14.    A labdarúgók felszerelése
a)  A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
b)  A hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata NEM KÖTELEZŐ, de AJÁNLOTT.
c)  Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
15.    Pálya és lebonyolítási rend
 1. A mérkőzéseket a csapatok csütörtöki napokon 18.00-21.00 óra közötti, előre, sorsolás alapján meghatározott időpontban játszák le. Erről a csapatokat a Kispályás Bizottság külön értesítésben (e-mailben) tájékoztatja.
 2. A mérkőzések helyszíne a Barátság parki műfüves pályák.
 3. Amennyiben a Barátság parki pályák használata akadályba ütközik (pl. pályák lefedése), arról a csapatok részére a Kispályás Bizottság időben értesítést küld. Az ezen okból elmaradt mérkőzések lebonyolításának időpontjáról – egyeztetést követően - a csapatokat a Kispályás Bizottság. értesíti.
 4. A mérkőzések mindvégig három pályán kerülnek lebonyolításra.
 5. Mérkőzés ideje: 55 perc
 6. Stoplis cipő használata nem megengedett!
 7. A mérkőzésen mindkét csapatnak rendelkeznie kell játékra alkalmas labdával és a játék folyamatossága érdekében a mérkőzés lebonyolításához mindkét labdát használni kell!
 8. A pályaválasztói jog közös megegyezéssel felcserélhető.
16.   Egyéb rendelkezések
 1. A játékszabályok területén a kiadott „Kispályás Labdarúgás játékszabályai” az érvényes.
 2. Minden mérkőzésen az elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség.
 3. Az őszi fordulók mérkőzéseit az utolsó őszi forduló utolsó időpontjáig kell lejátszani.
 4. A tavaszi fordulókban az utolsó 3 fordulóig valamennyi halasztott mérkőzést le kell játszani. Halasztott mérkőzést a lejátszásra kiírt időszak utolsó napjától számított 3 héten belül, a csapatvezetők által már a halasztáskor egyeztetett időpontban és helyen lehet lejátszani, úgy, hogy az előző két feltételt nem sérti. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a Kispályás Versenybizottság külön engedélyével lehet.
 5. Az utolsó 3 fordulót megelőző időpontra kiírt, és le nem játszott mérkőzések törlésre kerülnek.
 6. Ezen mérkőzések eredménye 0 ponttal és 0:0 gólkülönbséggel kerül beszámításra az eredménylistába, függetlenül attól, hogy melyik csapat miatt nem került sor a mérkőzés lejátszására.
 7. A mérkőzés lejátszására kiírt időpontot be kell tartani. Várakozási idő nincs!!
 8. Amennyiben valamelyik csapat a mérkőzés időpontjában a minimális létszámmal (4 fő) jelen van, köteles a mérkőzést megkezdeni.
 9. Ha a kiírt időpontban a mérkőzés nem kezdhető el (pl. a pálya foglaltsága miatt), de későbbi kezdéssel a mérkőzés lejátszható, vagy lejátszhatónak látszik, a csapatok kötelesek a mérkőzésre kiállni.
 10. Egyes pályák esetében megkötött időszakra foglalhatnak pályát a csapatok. Az esetleges késedelmes kezdést és a holt játékidőt a játékvezető nem veszi figyelembe, így a mérkőzések ideje rövidebb lehet.
 11. A mérkőzést a játékvezető a játékidő lejárta előtt beszüntetheti, amennyiben a személyével szemben bármely csapat játékosa(i), néző(k) fenyegetően vagy erőszakosan lépnek fel, és úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható. Ugyanígy járhat el, ha valamely csapat tagjai, néző(k) az ellenfél csapattagjaival szemben lépnek fel erőszakosan vagy fenyegetően, és úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható. A játékvezetőnek ebben az esetben az eset körülményeiről részletes jelentést kell írnia. Beszüntetés esetén a mérkőzés végeredménye a vétkes csapat terhére 0-3, kivéve, ha a beszüntetés időpontjában a vétkes csapat ellenfele ennél nagyobb gólkülönbséggel vezet, mert ilyenkor a mérkőzés állása lesz a végeredmény. Ha a beszüntetésben mindkét csapat vétkes volt, a mérkőzés végeredménye 0-0, és mindkét csapat 0 pontot kap. A Kispályás Bizottság a mérkőzés beszüntetése esetén a vétkes csapatot - a vétkesség súlyának, az erőszakosan fellépők számának, az erőszak mértékének, a következményeknek, a csapat visszaeső voltának mérlegelésével - meghatározott számú mérkőzésről eltilthatja, vagy kizárhatja a bajnokságból. Eltiltás esetén az eltiltással érintett mérkőzéseket az eltiltott csapat ellenfele nyeri 3-0 gólkülönbséggel. Kizárás esetén a vétkes csapatnak az adott mérkőzés jegyzőkönyvében szerepeltetett tagjai a fegyelmi büntetés mértékétől függetlenül nem léphetnek pályára más csapatban sem az adott bajnokságban.
 12.  A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
 13. A versenyjegyzőkönyvbe beírt mind a 12 fő játékos pályára léphet korlátlan cserével.
 14. A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
 15. Amennyiben a csapatok ettől függetlenül a mérkőzést késve kezdik, egyúttal azt is tudomásul veszik, hogy a 55 perc lejátszására esetleg nem lesz lehetőség. Erre való hivatkozással óvás nem nyújtható be.
 16. A mérkőzés egyéb okok miatt (pl. pálya használhatatlanság, vihar, vis major esemény stb.) elhalasztására vonatkozó helyszíni döntést kizárólag a játékvezető jogosult hozni, melynek okát a jegyzőkönyvben köteles részletesen rögzíteni.
 17. Ha a bajnoki mérkőzést a kisorsolt időben nem játsszák le, és halasztással kapcsolatos dokumentumot (kérelmet) sem nyújtanak be az érintett csapatok, úgy az ok kivizsgálása után a Kispályás Versenybizottság dönt az elmaradt mérkőzés további sorsáról.
17.   Záró rendelkezések
a)  Jóváhagyás

Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: ., jóváhagyó határozat száma:       (Jóváhagyás alatt)

SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat

b)  Alkalmazás

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság igazgatója.

c)  Hatálybalépés és érvényesség

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma .2022.06.06......, érvényessége:       .

Verziószám:          1/2022.

d)  Módosítás

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni:

 1. MLSZ Versenyigazgatóság
 2. MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.

Szerver time: 2024.07.12 18:23:46